top of page

Missie

Wij bieden een prachtige landelijke omgeving met bruisende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: dagelijks werken op het land of met dieren, sport, muziek, op klus buiten de deur en samen koken. Ondersteuning thuis (WMO), werkzaamheden op de boerderij (WMO) en behandeling (ZVW) worden naast elkaar, en geïntegreerd waar mogelijk, aangeboden. Bij complexe problemen willen wij de behandeling combineren met dagbesteding op onze boerderij, omdat wij van mening zijn dat dit het beste werkt. Onze ervaring is dat mensen met ernstige psychiatrische problemen vaak buiten een groep zijn gevallen. Wij willen op onze boerderij iemand weer laten meedoen, ergens bij laten horen. Wij noemen onze mensen daarom ook leden i.p.v. cliënten; als lid kom je iets halen en kom je iets brengen. Samen maken we het beter.

 

Visie

bijBram is er om mensen die vallen helpen op te staan en hen de regie (terug) te geven over hun eigen herstel. We staan naast mensen en zoeken buiten de gebaande paden naar mogelijkheden. We staan voor inclusiviteit: we houden onze blik open voor iedereen.

bijBram is een gemeenschap waaraan ieder lid (burger, vrijwilliger, eigenaar, werknemer) naar vermogen een bijdrage levert, hoe klein en in welke vorm dan ook. Dat doen we door samen te werken en onze leef- en werkomgeving te onderhouden en te verzorgen.

We brengen ritme terug. Door samen dingen te doen bouwen we aan een relatie.

 

1. Dagbesteding

Door de dagbesteding kan jij laten zien waar je goed in bent. Voor iedereen is er een besteding waar je je in kan vinden. Zelf nog een goed idee? Laat het ons gerust weten. We doen er graag wat mee. We gaan niet uit van beperkingen, maar van mogelijkheden en ontwikkeling.

Handig in de werkplaats? Wij geven je de ruimte en het materiaal om spullen te repareren, meubels op te knappen en op te frissen met een lik verf. In de tuin is er ook altijd meer dan genoeg om te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud: grasmaaien, houthakken, snoeien en wieden. In de pluk- en moestuin kan er worden gezaaid, gekweekt en geoogst. Er lopen ook flink wat dieren rond, die gevoerd en verzorgd moeten worden. Van hokken schoonmaken tot eieren rapen; er komt van alles bij kijken. Koken en bakken, schilderen en tekenen, muziek maken. Workshops en andere creatieve activiteiten om je dag mee in te vullen.

 

BijBram is van maandag t/m zaterdag geopend voor dagbesteding. Iedere dag bestaat uit 8 onderdelen. Tijdens deze dagelijkse routine maakt bijBram werk van je persoonlijke doelen.

 

Programma:

 

08.30-10.00 uur: Ophalen en inloop en dagopening met koffie. Deelnemers van de dag worden opgehaald. Heb je moeite met opstarten dan krijg je een steuntje in de rug. Deelnemers die met eigen vervoer kunnen komen zijn vanaf 9.00 uur van harte welkom. Naast de werkverdeling is er aandacht voor jou.

10.00-11.30 uur: Activiteiten en groepen. Deze worden op maat aangeboden. Er zijn verschillende mogelijkheden die per seizoen wisselen.

 

11:30-11:45 uur: Koffie

11.45-13.0 uur: Activiteiten en groepen. Deze worden op maat aangeboden. Er zijn verschillende mogelijkheden die per periode wisselen.

 

13.00-13.30 uur: Lunch. Een gezamenlijke maaltijd eten. Liefst met verse producten van het land en alles door deelnemers klaargemaakt.

 

13.30-14.45 uur: Activiteiten en groepen. Deze worden op maat aangeboden. Er zijn verschillende mogelijkheden die per periode wisselen.

 

14:45-15:00 uur: Koffie

15.00-16.30 uur: Afsluiten en thuisbrengen. Een terugblik op de dag en vooruitblikken naar morgen. Ook onderweg naar huis ben je nog bijBram.

 

Voor het deelnemen aan de dagbesteding is een wlz- of wmo-beschikking nodig. BijBram of het sociaal team in jouw gemeente kan je daar meer over vertellen. Deelnemen aan dagbesteding? bijBram gaan we uit van een ritme van minimaal tweemaal per week.

2. BijBram Werkt

Naast de locaties van bijBram in Meerkerk en Ameide hebben we in Gorinchem onze sociale onderneming bijBram Werkt. Dit betreft een sociale onderneming die met ondernemende partners ‘bijBram Werkt Ontwikkelplekken’ realiseert voor mensen die op wat voor manier dan ook aan de zijlijn van de arbeidsmarkt terecht gekomen zijn.

De werkzaamheden vinden plaats aan de Avelingen West 6 te Gorinchem. Op deze locatie bieden we aan onze leden een fijne ontwikkelplek. We trachten met behulp van de begeleiders onze leden weer in een normaal arbeidsproces te krijgen. Daarnaast wordt er gezamenlijk gegeten en bieden we afwisselende werkzaamheden aan. De leden monteren schuttingen, fabriceren meubels, beschoeiingschotten en andere houtproducten.

BijBram Werkt is ontstaan door een samenwerking van de bijBram en BouwFactor Houtproducten uit Gorinchem. Hoewel beide bedrijven vanuit een totaal andere achtergrond opereren hebben ze beiden de passie van het sociaal ondernemen. Vanuit dit oogpunt hebben ze in 2021 de handen ineengeslagen en de organisatie bijBram Werkt opgericht.

 

3. Individuele Begeleiding

Het kan voorkomen dat individuele begeleiding voor jou een middel is om je doel te bereiken. Met je persoonlijk begeleider ga je één op één aan de slag met je persoonlijke doelen. Deze doelen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Samen aan de slag op het gebied van wonen, sociale contacten of financiën om regie te krijgen over je eigen leven en te herstellen van wat er gebeurd is in je leven.

Voor het krijgen van individuele begeleiding is een wmo/ wlz-beschikking nodig. BijBram of het sociaal team in jouw gemeente kan je daar meer over vertellen.

4. Beschermd Thuis

Soms heb je tijdelijk meer ondersteuning nodig bij het wonen. BijBram biedt momenteel Beschermd Thuis op de locatie van bijBram en in je eigen (huur)woning. Voor deze beide vormen geldt dat je intensief persoonlijk begeleid wordt. 24 uur per dag kun je gebruik maken van ondersteuning op afspraak en op afroep (in situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag). Het is altijd bedoeld als een tijdelijke vorm van begeleiding en is er altijd op gericht om zelfstandig wonen weer mogelijk te maken. Voor Beschermd Thuis is een wmo-beschikking van de Centrumgemeente Utrecht of Dordrecht nodig (afhankelijk van waar je woont). BijBram of het sociaal team in jouw gemeente kan daar meer over vertellen.

Woon je in een gemeente behorend bij Centrumgemeente Utrecht of Dordrecht en heb je (of kom je in aanmerking voor) een WMO-Beschermd Thuis-beschikking? Vraag dan een rondleiding en kennismaking aan. Op basis daarvan wordt al dan niet een intake gepland. Als op basis van de intake gezamenlijk geconcludeerd wordt dat Beschermd Thuis via/ bij bijBram passend is, dan vraag je aansluitend een beschikking voor Beschermd Thuis aan bij de Centrumgemeente. De Centrumgemeente bepaalt of er een beschikking wordt afgegeven. Je woonplaats en WMO-beschikking zijn dus bepalend voor het al dan niet plannen van een kennismaking. bijBram kent geen WLZ-wonen plekken.

De Beschermd Thuis-ondersteuning op de locatie van bijBram wordt als volgt vormgegeven:

- Op basis van de ondersteuningsvraag kan er op werkdagen met je afgesproken worden.

- Drie keer per week is er begeleiding bij (de bereiding van) de maaltijd.

- Op zondagen is er op basis van behoefte de mogelijkheid voor een contactmoment.

- In het kader van activering en voor sociale contacten is de zorgboerderij in Ameide van maandag t/m zaterdag geopend voor dag- en tijdsbesteding.

- Buiten kantoortijden staat de bereikbaarheidstelefoon aan. Deze is in bezit van voor jou bekende begeleiders. De telefoon staat aan voor vragen en en situaties die vragen om een actie die niet kan wachten tot de volgende werkdag. 

5. Behandeling

Wanneer je te maken hebt met psychische klachten kan er naast begeleiding of dagbesteding ook behandeling (Specialistische GGZ) noodzakelijk zijn. Samen met een psychiater en medebehandelaars ga je aan de slag om deze klachten de baas te worden. In een behandelplan wordt de wijze van behandeling vastgelegd. Denk hierbij aan gesprekken, EMDR en mogelijk ook medicatie. Voor behandeling is een verwijzing voor Specialistische GGZ van je huisarts nodig. BijBram of je huisarts kan je daar meer over vertellen.

 

De intake bijBram Behandeling

 

Een behandeling begint altijd met een intake. Een paar gesprekken waarin een analyse van het probleem gemaakt wordt en een voorstel tot behandelplan bedacht. Een analyse is, voor de duidelijkheid, echt heel wat meer dan een diagnose stellen. Het is een samenhangend verhaal over de klachten waarvoor men komt, de geschiedenis ervan, de persoon en zijn omgeving.

Behandeling bijBram kan langdurend of kortdurend zijn maar altijd is er een reden om uiterst zorgvuldig deze eerste stappen te zetten. Vaak heeft men namelijk vroeger een traject gelopen wat niet voldoende heeft opgeleverd en dat willen we juist anders doen. Wanneer iemand nog niet zeker is om het intaketraject in te zetten kan ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek aangevraagd worden.

 

Wat is er nodig voor een intake?

 • Een verwijsbrief van een officiële verwijzer. Wij leveren gespecialiseerde psychiatrische zorg dus dan moet dat. Vaak is de verwijzer ofwel de vorige behandelaar ofwel de huisarts.

 • Medische informatie over vroegere behandelingen. Dit zijn vaak de brieven die daarover geschreven zijn door behandelaren. Deze zijn in bezit van uw huisarts of uw huidige behandelaar. Soms is het effectief om deze informatie gewoon op te halen bij je huisarts, dat is verreweg het snelst. Je kan die dan hier, liefst enige tijd vóór de intake, afleveren of opsturen.

 

Wat doen we bij een intake?

 • We willen weten wat de problemen zijn waarvoor je geholpen wil worden. Dit willen we van jou horen maar het liefst ook van een naaste of familielid. Dat geeft vaak een uitbreiding van informatie en kan tegelijk als opstap voor eventuele betrokkenheid van die naaste dienen. Deze is dus in het bijzonder uitgenodigd voor dit gesprek.

 • We willen weten wat voor behandelingen je al gehad hebt en wat daarin werkte en niet werkte.

 • We willen meer weten over je achtergrond. Een levensverhaal, ook wel biografie genoemd, wordt afgenomen alsmede een oriëntatie op de huidige leefomgeving. Dit duurt ongeveer 30-60 minuten.

 • We noteren de gegevens van de belangrijkste naasten of familieleden. Soms zien we die nog terug in de behandeling.

 • De intake beslaat meestal twee gesprekken. Het eerste gesprek duurt ongeveer 1 ½ uur en het tweede een uur. In de tussentijd kan zo nodig nog aanvullende informatie aangevraagd worden. Na deze twee gesprekken kunnen we de eerste analyse en voorstel wel overleggen. Dat gebeurt aan het eind van het tweede gesprek of bij het derde gesprek.

 

Met wie doen we de intake?

 • Van onze kant zie je je aanstaande verpleegkundige en de aanstaande psychiater.

 • De hulp die naasten of familie kunnen geven waarderen wij enorm. Deze zijn dus in het bijzonder welkom.

Wachttijd?

 • bijBram Behandeling heeft momenteel geen wachttijd (november 2022)

 

Jouw zorgverzekering?

 • Bijbram heeft op dit moment geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat bijBram zogenaamde ongecontracteerde zorg biedt aan mensen die in behandeling zijn bijBram. Veel vrijgevestigde (kleine) praktijken en instellingen werken op deze wijze. Heb je een restitutiepolis, dan kun je terecht bijBram voor je behandeling. Heb je een naturapolis? Ook dan kun je terecht bijBram voor je behandeling. In de behandelovereenkomst leggen wij dan wel vast dat je in het huidige kalenderjaar zal overstappen naar een restitutiepolis. Deze restitutiepolis gaat dan in per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

6. BijBram Tro Tardi

Sinds eind 2023 zijn we betrokken bij zorgboerderij Tro Tradi in samenwerking met onze Partner Stichting zorgboeren Zuid-Holland.

 

Tro Tardi is een dagbesteding bij een boerenbedrijf waarbij de leden de boer ondersteunen in de werkzaamheden die komen kijken bij het houden van koeien, denk hierbij aan het voeren, schoonhouden van de stallen en verzorging. Ook zijn er paarden die door ons verzorgt worden en waar we op kunnen rijden.

Uiteraard bieden we voor de leden ook dagbesteding die specifiek bij hen past, we denken hierbij in mogelijkheden en zoeken dan ook altijd naar een oplossing zodat iedereen kan doen wat bij hem of haar past!

 

De dagbesteding bij Tro Tardi is geopend van Maandag tot en met vrijdag.

 

Op lange termijn is het de bedoeling om Tro Tradi in zijn geheel over te nemen. In de komende tijd zullen we Tro Tradi dan ook langzaam maar zeker het BijBram tintje te gaan geven. Denk hierbij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de leden, maar ook aan het verbouwen/ nieuw bouwen van de gebouwen en nog meer mogelijkheden creëren voor de dagbesteding zoals een grotere moestuin maken.

bottom of page