top of page

...te maken met de geestelijke gezondheidszorg. Door je problemen vinden anderen je misschien wel eens ‘een lastig mens’. Je ziet jezelf geconfronteerd met uitsluiting. BijBram gelooft dat uitsluiting erger is dan ziekte en dat uitsluiting zelfs ziek kan maken. Deze complexe problematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak op het gebied van wonen, werken, activiteiten en sociale contacten eventueel in combinatie met behandeling. Vanuit bijBram wordt zowel begeleiding als behandeling geboden. De reden hiervoor is eenvoudig; één dossier en een gezamenlijk ondersteuningsplan helpen je om je weg terug te vinden naar de groep, maatschappij, familie en werk. Dit alles op eigen tempo en met elkaar, samen!


BijBram staat voor een groene omgeving waar genoeg ruimte is, voor aandacht als je dat wil, en voor rust als dat belangrijk is. BijBram is volop in ontwikkeling. Soms met grote stappen, en soms met kleinere. Jij kunt onderdeel zijn van bijBram en zo je eigen stappen nemen; zo klein of zo groot als je wilt.

Missie

bijBram biedt een prachtige landelijke omgeving met bruisende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: dagelijks werken op het land of met dieren, sport, muziek, op klus buiten de deur en samen koken. Ondersteuning thuis (WMO), werkzaamheden op de boerderij (WMO) en behandeling (ZVW) worden naast elkaar, en geïntegreerd waar mogelijk, aangeboden. Bij complexe problemen willen wij de behandeling combineren met dagbesteding op onze boerderij, omdat wij van mening zijn dat dit het beste werkt. Onze ervaring is dat mensen met ernstige psychiatrische problemen vaak buiten een groep zijn gevallen. Wij willen op onze boerderij iemand weer laten meedoen, ergens bij laten horen. Wij noemen onze mensen daarom ook leden i.p.v. cliënten; als lid kom je iets halen en kom je iets brengen. Samen maken we het beter.

 

Visie

bijBram is er om mensen die vallen helpen op te staan en hen de regie (terug) te geven over hun eigen herstel. We staan naast mensen en zoeken buiten de gebaande paden naar mogelijkheden. We staan voor inclusiviteit: we houden onze blik open voor iedereen. bijBram is een gemeenschap waaraan ieder lid (burger, vrijwilliger, eigenaar, werknemer) naar vermogen een bijdrage levert, hoe klein en in welke vorm dan ook. Dat doen we door samen te werken en onze leef- en werkomgeving te onderhouden en te verzorgen. We brengen ritme terug. Door samen dingen te doen bouwen we aan een relatie.

bottom of page