top of page

bijBram staat voor…

…aandacht voor ieders individuele situatie.

…werken zonder wachtlijst.

…samenwerking met familie, vrienden, buren en andere naasten.

…korte communicatielijnen binnen en buiten de organisatie.

 

bijBram Begeleiding is…

…in het bezit van kwaliteitscertificaat Dagbesteding en Wonen bij de federatie Landbouw & Zorg.

bijBram Behandeling is...

...in het bezit van het HKZ-keurmerk Kleine Organisaties GGZ.

bijBram is...

samenwerkingspartner met Stichting Zorgboeren Zuid-holland, Yulius en Antes.
 

bijBram werkt met…

…een Verklaring Omtrent Gedrag voor alle medewerkers en vrijwilligers.

een vertrouwenspersoon.

... een klachtenregeling bijBram Begeleiding.

....een klachtenregeling bijBram Behandeling.

privacystatement AVG.

...de beroepscode Sociaal Werk.

…BHV-gecertificeerde medewerkers.

…een jaarlijkse accountantsverklaring productie wmo.

bottom of page